Lukáš Stehlík - Luky's Soft
SOFTWAREDIPLOMOVÁ PRÁCEO MNĚHOBBY WEBY

Diplomová práce

Zobrazování povrchových detailů pomocí mapování textur

Abstrakt:

Práce se zabývá algoritmy počítačové grafiky využívajícími pokročilé techniky mapování textur pro zvyšování úrovně detailů nerovných povrchů. Stručně seznamuje s historií vývoje a architekturou moderních grafických karet a základními vlastnosti programovacího jazyka Cg pro grafické akcelerátory. Podrobně jsou popsány v praxi používané algoritmy pro simulaci zakřivení povrchu jako jsou normal (bump) mapping a parallax mapping, včetně vysvětlení základních používaných pojmů a principů. Zvláštní pozornost je věnována metodě displacement mapping a její realizaci na moderních grafických kartách. Popsána jsou možná vylepšení uvedených metod se zaměřením na problémy implementace metody displacement mapping. Součástí práce je program umožňující vizualizovat popsané metody včetně vylepšení. Diskutovány jsou výsledky otestování programu na různých grafických kartách. Jednotlivé metody a vylepšení jsou porovnány, a to jak z hlediska kvality zobrazení, tak i rychlosti.

Klíčová slova:

normal mapping, parallax mapping, displacement mapping, Cg

Text ke stažení:

lukas_stehlik-advanced_mapping_techniques.pdf
(13.6 MB, 12/2007, 66 stran, v češtině)

Advanced Mapping Techniques
Displacement mapping v akci ve vytvořeném programu Advanced Mapping Techniques


SOFTWAREDIPLOMOVÁ PRÁCEO MNĚHOBBY WEBY

1999-2021 © Lukáš Stehlík