Lukáš Stehlík - Luky's Soft
SOFTWAREDIPLOMOVÁ PRÁCEO MNĚHOBBY WEBY

WinGOD Benchmark

Verze 1.22 - 11.12.2005
Lukáš Stehlík © 2004-2006
lukysoft@centrum.cz

Czech English

Stáhnout zdarma WinGOD Benchmark 1.22 (11.12.2005)+ 48 modulů  wingod_cz.zip (548kB)
Stáhnout zdarma WinGOD Extra Moduly 1.23 (30.04.2006)+ 17 modulů  wingodextramodules.zip (4kB)Uživatelská příručka

 1. Úvod
  1.1. O programu
  1.2. Poděkování - betatesteři

 2. Grafické rozhraní
  2.1. Hlavní okno - Testy
  2.2. Vytvořit nový modul
  2.3. Databáze
  2.4. Nastavení

 3. Programátorská sekce
  3.1. Stavba modulu *.wng
  3.2. Historie vývoj programu


1.1. O programu

Historie

Tento program vznikl v rámci předmětu C/C++ v druhém ročníku na Matematicko fyzikální fakultě Univetzity Karlovy. Původní verze programu z roku 1999 v jazyce BlitzBasic byla určena pro platformu Amiga (název AmiGOD), nebo její x86 emulátor Amithlon, Amiga Forever či WinUAE. V roce 2002 byl program kompletně přepracován v rozšířeném jazyce C (PowerD) a vnikl tak AmiGOD 2. Následně se v roce 2003 projekt rozšířil i na novou Linux/Amiga kompatibilní PowerPC platformu Pegasos G3/G4 (MorphOS) a nyní i PC (Windows), avšak s původní verzí zcela nekompatibilní, díky kompletnímu přepracování v programovacím jazyce C++.

Instalace programu

Program k sobě nepotřebuje žádné specifické dynamické knihovny ani zásahy do registru. Tedy si lze program nakopírovat kamkoliv na disk bez nutnosti instalace.

Co program umí?

Program otestuje výkon vašeho počítače pomocí série CPU a 2D grafických testů, výsledky se dají uložit do tzv. modulu (=externího souboru) a zároveň s jinými moduly z jinych počítačů je lze porovnávat ve vestavěné databázi, ať už číselně pomocí celkového bodového ohodnocení nebo graficky.

Licence

Program WinGOD Benchmark je freeware. Za jeho šíření nesmí být vyžadován žádný poplatek.
Autor neručí za jakékoliv poškození způsobené používáním programu.

Kontakt

Jakékoliv připomínky k programu prosím posílejte na e-mailovou adresu autora: luky-amiga@volny.cz


1.2. Betatesteři

Betatesteři (v abecedním pořadí)

 • Jiří Garažija - Windows 98 SE, AMD Athlon 1GHz, GeForce2 GTS, 256MB RAM
 • Tom Maisey
 • Ondřej Merta - Windows 98 SE, AMD Atlhon XP 1800+, GeForce2 Ti, 256MB RAM
 • Ondřej Merta #2 - Windows XP, Mobile P3 Celeron 1,33GHz, Intel 830M, 256MB RAM
 • Jitka Setíkovská - Windows 2000, Celeron 790MHz, Voodoo3 2000, 128MB RAM

MFF UK Praha

 • Laboratoř MFF UK Karlov - Windows 2000, Celeron 400MHz, ATI Xpert 98, 128MB RAM
 • Laboratoř Trója Menza - Windows 2000, Pentium IV 1.8GHz, GF4 MX440, 256MB RAM

TU Liberec

 • Windows XP, AMD Athlon 1200, ATI XPert 2000 Pro, 256MB RAM
 • Windows XP, AMD Athlon 750, ATI Rage Fury Pro, 256MB RAM


2.1. Hlavní okno - Testy

Hlavní záložka aplikace WinGOD, která se zobrazí při spuštění programu. Zde se dají zaškrtnout testy, které chcete, aby se provedly. Pro vytvoření modulu je však nutné nechat proběhnout všechny testy. přičemž každý matematický i grafický test trvá 10 sekund. Po spuštění všech testů tlačítkem Spustit testy můžete výsledky uložit do souboru na záložce Vytvořit nový modul a pak je porovnávat s výsledky z jiných počítačů na záložce Databáze. Na záložce Nastavení lze upravovat vzhled databáze (barvy grafů znázorňujících výkonnost modulů) a také načítat do paměti moduly (soubory s uloženými výsledky testů) z jiných počítačů. Poslední záložka O programu obsahuje podrobnější informace o tomto projektu.

WinGOD Benchmark


2.2. Vytvořit nový modul

Pro vytvoření nového modulu je nutné spustit všechny dostupné testy. Po jejich skončení se odblokuje tlačítko Uložit modul... v sekci Vytvořit nový modul. Před uložením modulu je však nutné vyplnit alespoň přezdívku (název modulu) a konfiguraci počítače. Ostatní údaje jako jméno a email jsou nepovinné. K uložení modulu je vyhrazen adresář Modules. Koncovka *.wng se připojí k modulu automaticky. Pro načítání uložených modulů zpět do programu je určena záložka Nastavení.

WinGOD Benchmark


2.3. Databáze

Slouží k porovnávání výsledků z různých počítačů podle dosažených bodů. První sloupec obsahuje přezdívky (názvy) modulů. Druhý sloupec počet dosažených bodů v sérii matematických testů a grafické znázornění výkonu vůči ostatním modulům (počítačům). Poslední sloupec obsahuje počet dosažených bodů v sérii 2D grafických testů a také grafické znázornění výkonu vůči ostatním modulům (počítačům).

Myši lze získavat podrobnější informace o modulech (konfigurace PC, gfx karta, operační systém, atd.) a to tak, že najedete kurzorem myši na název modulu, o kterém se chcete dozvědět více. Informace se ihned zobrazí pod grafy v sekci Informace o modulu.

K porovnávání výkonu je nutné načíst moduly v sekci nastavení, případně WinGOD načte uložené moduly z nastavení sám při spuštění.

Pozn.: Od WinGOD 1.12 jsou upravené matematické testy, aby každý test trval rovných 10 sekund, takže u starších modulů byly anulovány výsledky z těchto testů.

WinGOD Benchmark


2.4. Nastavení

V této sekci se provádí import existujících modulů. Je možné najednou načíst 6 modulů, které lze společně s výsledky z vašeho počítače porovnávat v databázi. Klinutím na Modul... můžete nahrát libovolný modul z adresáře Modules (doporučený adresář pro ukládání výsledků), nebo také z libovolného umístění na vašem disku. Moduly mají koncovku *.wng. Kliknutím na X vedle názvu modulu se daný modul vymaže z nastavení. K vymazání všech modulů je možné kliknout na tlačítko Reset. Dále zde lze změnit nastavení barev, kterými se moduly zobrazují v databázi a také celé nastavení uložit. Všechný ovládací prvky mají v programu bublinkovou nápovědu vysvětlující jejich funkci.

WinGOD Benchmark


Stavba modulu *.wng

WinGOD modul (verze 1.12 a kompatibilní) obsahuje 17 řádků s následujícím obsahem:

Řádek Obsah
1.Přezdívka (název modulu)
2.Jméno autora modulu
3.Email
4.Konfigurace PC (procesor)
5.Grafická karta
6.Operační paměť
7.Operační systém
8.Výsledek 1. CPU testu
9.Výsledek 2. CPU testu
10.Výsledek 3. CPU testu
11.Výsledek 4. CPU testu
12.Výsledek 1. GFX testu
13.Výsledek 2. GFX testu
14.Výsledek 3. GFX testu
15.Výsledek 4. GFX testu
16.Výsledek 5. GFX testu
17.Výsledek 6. GFX testu


Historie vývoj programu


- pokud máte připomínky, pošlete mi je prosím na luky-amiga@volny.cz
- nejnovější verze programu je k dispozici ke stáhnutí na http://wingod.zde.cz

TODO
----
- otestovat na více počítačích :-)

V1.22 - 11.12.2005
------------------
- opraveno: zadání příliš dlouhého řetězce v informacích o modulu způsobilo špatný výpočet celkově dosažených bodů za CPU a GFX
- přidáno: při najetí na "Tento počítač" v Databázi se zobrazí informace podle nastavené konfigurace PC
- testy: 18 nových modulů (celkem 48, díky)

V1.21 - 11.05.2005
------------------
- opraveno: výjimka při spuštění grafických testů a poté jen matematických testů bez grafických (díky Eke)
- přidáno: šiřší okno programu (pro podrobnější informace v databázi)
- přidáno: malé kosmetické změny
- testy: 17 nových modulů (celkem 30, díky)

V1.20c - 11.03.2005
-------------------
- přidáno: test Intel Pentium IV 3GHz (Solco), AthlonXP 1700+ GF2MX (Nero)
- opraveno: ukládání nastavení modulů

V1.20b - 07.03.2005
-------------------
- přidáno: test Intel Pentium IV 2.8GHz a GeForce 6800 128MB
- opraveno: v žádosti o poslání modulu na email autora se zobrazoval
špatný název souboru

V1.20 - 27.02.2005
------------------
- program i www stránky jsou nyní přeložené i do angličtiny
- opravena chyba při vykonávání 4. CPU testu (běžel 5 místo 10 sekund)

V1.14 - 17.08.2004
------------------
- jiný design databáze - zobrazování CPU i GFX výsledků najednou ve 2 grafech
- opravena chyba při celkovém ohodnocení CPU testů (od v1.12)
- opravana chyba při přepínání výsledků CPU/GFX testů v databázi
- opravena chyba ve WinXP (totéž jako u CPU testů i u grafických testů)
- upravena HTML dokumentace, přidáno několik poznámek

V1.13 - 16.08.2004
------------------
- opravena chyba ve WinXP - při snaze ovládat aplikaci během testů,
byla aplikace ohodnocena jako neodpovídající a nevypisovaly se průběžně
výsledky CPU testů, až na konci testu aplikace vypsala všechny naráz

V1.12 - 07.08.2004
------------------
- přidáno: bublinkové nápovědy k mnoha ovládacím prvkům
- matematické testy probíhají každý přesně 10s jako u 2D grafických testů
- ztráta všech matem.výsledků z modulů, nutné znovu na všech PC otestovat CPU

V1.11 - 02.03.2004
------------------
- přidáno: celkem 10 modulů z různých počítačů (Celeron, Pentium IV, Athlon XP)
- podrobnější historie této verze není zaznamenána

V1.10 - 25.02.2004
------------------
- přidáno: celkem 9 modulů z různých počítačů (Celeron, Pentium IV, Athlon XP)
- upraveno: zásadně přepracována záložka "O programu"
- opraveno: malá chyba v nastavení (při stisknutí "Storno" v nahrávání modulů)
- opraveno: původní verze 1.09 dovolila uložit modul i bez spuštění gfx testů

V1.09 - 24.02.2004
------------------
- přidáno: databáze zobrazuje v informačním poli podrobné informace o modulech
- upraveno: zdokonalená HTML dokumentace

V1.08 - 23.02.2004 (update)
---------------------------
- přidáno: při spuštění se načte uložené nastavení
- upraveno: program nepotřebuje specifické knihovny navíc
- přidáno otestováno na 3 různých konfiguracích (moduly jsou součástí balíku)

V1.07 - 23.02.2004 (první oficialní vydání)
-------------------------------------------
- opraveno: pořadí 2 matematických testů bylo jinak než v GUI
- přidáno: vypracována HTML dokumentace
- založena WWW stránka http://wingod.zde.cz (download freeware)

V1.06 - 22.02.2004 (od rána do půlnoci)
--------------------------------------
- přidáno: 2d grafický test Obdélníky
- přidáno: 2d grafický test Elipsy
- přidáno: 2d grafický test Horizontály
- přidáno: 2d grafický test Vertikály
- přidáno: 2d grafický test Rotace
- přidáno: nahrávání WinGOD modulů jiných počítačů
- přidáno: vypracována záložka nastavení
- přidáno: možnost uložení nastavení
- upraveno: zpřehlednění zdrojového kódu pomocí sekcí a většího počtu komentářů
- opraveno: ukládání modulů (do adresáře kde je EXE soubor)

V1.05 - 21.02.2004 (od rána do večera)
--------------------------------------
- přidáno: matematický test Quicksort
- přidáno: matematický test Transpozice matice
- přidáno: implementováno ukládání modulů
- upraveno: zlepšený design nastavení

V1.04 - 20.02.2004 (od odp. do večera)
--------------------------------------
- přidáno: matematický test Násobení
- přidáno: matematický test Sčítání
- přidáno: vypisování výsledků do databáze
- přidáno: vykreslení grafů v databázi

V1.03 - 19.02.2004 (pár hodin)
------------------------------
- příprava rozhraní pro matematické a grafické testy

V1.02 - 15.01.2004 (pár hodin)
------------------------------
- doplněn design databáze
- dodána funkčnost některým jednoduchým tlačítkům (vymazaní údajů, atd.)
- malá příprava pro grafické testy

V1.01 - 14.01.2004 (pár hodin)
------------------------------
- design záložky pro ukládání modulů
- design záložky nastavení
- design záložky databáze
- design záložky o programu
- uspořádání výběru tlačítek pomocí klávesy TAB

V1.00 - 05.01.2004 (pár hodin)
------------------------------
- návrh zakladního designu
- vypracování GUI první záložky s Testy

SOFTWAREDIPLOMOVÁ PRÁCEO MNĚHOBBY WEBY

1999-2021 © Lukáš Stehlík